Martelarenlaan 1
9200 Grembergen-Dendermonde
CONSULTATIES ENKEL NA AFSPRAAK
Tel. 052/21 40 75

Dierenartsenpraktijk Malfliet

Kleine huisdieren

Verloop operaties

Hoe verloopt alles tot en met de operatie?

De ochtend van de operatiedag wordt het dier nuchter binnengebracht. Dit betekent dat je lieveling vóór de operatie 12 uren niet gegeten heeft.

Valt het nuchter houden voor jullie echter te moeilijk, dan doen wij dit graag in jullie plaats en kan u uw huisdier de avond voor de operatiedag binnenbrengen.

De voorbereiding.


Indien u wenst, mag u aanwezig blijven bij het onder verdoving brengen van uw dier.

We beginnen met het plaatsen van een katheter, via deze weg kunnen we een kalmerend middel toedienen dat rechtstreeks wordt opgenomen in het bloed.

Nadien wordt een kort verdovingsmiddel toegediend dat ervoor zorgt dat we zonder problemen de patiënt kunnen verbinden aan het anesthesietoestel.


De anesthesie

We werken met gasanesthesie, de veiligste vorm van anesthesie.

Het dier ademt via deze weg slaapgassen in, aangepast aan de duur en de ernst van de operatie.

Tijdens de operatie worden de hartfrequentie (ook EKG),het ademhalingsritme, de lichaamstemperatuur, het zuurstof- en CO2-gehalte van uw dier continu gevolgd.


Na de operatie

Is de operatie afgelopen, dan krijgt de patiënt een plaatsje in onze hospitalisatieruimte waar hij onder continue bewaking staat en rustig wakker kan worden. 

Enkele uren na de operatie mogen de meeste patiënten terug naar huis.